top of page
vědomý think-tank
MÉNĚ JE VÍCE
to About

<=MANIFEST=>

Žijeme v západním světě, vědomi si historických chyb, ale i moudrých učení předešlých generací. Máme možnost nahlížet do bohaté knihovny zkušeností, stejně jako využívat řadu inovací. Přesto se pohybujeme ve strukturách a vzorcích, které přestávají fungovat. Hledáme východiska a uvědomujeme si, že šance na změnu je ukryta v každém z nás. 

 

Objevujme sami sebe a kultivujme náš vztah k prostředí, ve kterém žijeme. 

 

Proto jsme se spojili a vytvořili komunitu, která si klade za cíl zajistit servisní organizaci pro vybrané projekty se společným zájmem. 

 

<=PROČ TO DĚLÁME=>

to Services

Naším posláním je vytvářet a udržovat prostor pro edukaci, inovaci a společnou diskuzi k tématům: soběstačnost, seberozvoj, chytrý urbanismus, dlouhodobá udržitelnost, cirkulární ekonomika, alternativní zdroje energií. Jde nám o to prosadit užitečné využívání služeb namísto vyrábění produktů takzvaně “do fronty”. Přemýšlíme o smysluplném životě ve městě a podporujeme utváření komunit. 

 

I projekty menšího charakteru spojíme celkovou strategií komunikace a marketingu a zajistíme efektivnější čerpání finanční zdrojů.

 

<=CO DĚLÁME=>

 Produkce 

v

zajišťujeme celkovou nebo částečnou realizaci přednášek, konferencí, festivalů, zážitkových terapií, formálních i neformálních setkání, diskuzních fór a jiných forem veřejných výstupů. Dále poskytujeme konzultace, v rámci kterých hledáme řešení, pomůžeme s výběrem lokace, technického zajištění a dodáme profesionální servis.

!

Komunikace 

profesionálové z různých oblastí a další členové týmu exekutivně zajišťují celkovou strategii komunikace, nejen pro jednotlivé akce, ale zejména pro všechny podporované koncepty dohromady, a to v rámci celoroční strategie.  

Financování 

+

nezávislí odborníci se zkušeností na poli grantů, fundraisingu a dalších forem financování připraví plán pro financování jednotlivých akcí včetně celého portfolia služeb. 

<=KAM SMĚŘUJEME=>

Věříme v ideu, že společná práce přináší větší efektivitu a je tak mnohem větším přínosem pro naší cílovou skupinu. Jde nám zejména o kultivaci prostředí, o vytvoření komunity odborníků, do které ale mohou patřit i všichni ti, pro které uvedené aktivity tvoříme. 

 

V současné chvíli pracujeme na vybraných projektech a vytváříme tak dostatečnou odbornou základnu pro rok 2021. 

Od podzimu 2020 budujeme komunitu MV+. Ta si klade za cíl spojovat a oboustranně komunikovat společná témata a zájmy.

 

MV+ je nejen profesní sítí, ve které bude možné rozvíjet lokální a etický obchod, komunikovat, vzájemně si pomáhat a vycházet si vstříc, ale i komunita lidí se společným zájmem.

V rámci komunity je možné získávat informace o plánovaných aktivitách, čerpat výhody od všech partnerských subjektů a podílet se na jejím rozvoji.

<=VÝZVA=>

Přijímáme projekty, které nesou společnou vizi a jsou si vědomi svého záměru. Jsme otevřeni projektům z České republiky a Slovenska. 

Rádi přivítáme odborníky se zájmem o pomoc, zejména v oblasti komunikace a financí. 
 

<=KONTAKT=>

Budeme-li pracovat na kolektivní úrovni, máme větší šanci přivést pozornost k důležitým tématům a přispět tak k šetrnému stylu života a uvědomělé společnosti. 

 

Návrhy projektů a zájem o pomoc zasílejte: vladimir@menejevice.cz 

 

Návrhy na spolupráci společností a firem zasílejte: lukas@menejevice.cz

bottom of page